กิจกรรมศึกษาดูงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561

กิจกรรมศึกษาดูงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561

เริ่มเช้าวันที่ 14 มิ.ย. 2561 บริษัท Thai Summit Eastern Seaboard Auto parts Industry Co.,Ltd. ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของคนไทย

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.