กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท Western Digital (Thailand)

กิจกรรมศึกษาดูงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561

เริ่มกันที่แรก บริษัท Western Digital (Thailand) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.นครศรีอยุธยา

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.