ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และห้อง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 - 16.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และห้อง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 - 16.00 น.
อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตรวจสอบรายชื่อและห้องได้ที่ : https://goo.gl/tPqAoi

ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
___________________________________________________________
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.