แจ้งเพิ่มเติม กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะต้องนำ คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ Smart Phone หรือ Computer Labtop เพื่อชี้แจ้งวิธีการลงทะเบียนเรียน

 

แจ้งเพิ่มเติม กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 2561
#ช่วงบ่าย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะต้องนำ "คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561" และ Smart Phone หรือ Computer Labtop เพื่อชี้แจ้งวิธีการลงทะเบียนเรียน

ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
___________________________________________________________
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611


 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.