ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ Pre-Mathematics วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ Pre-Mathematics
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้อง B1208, B1209, B1210 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
.
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ :https://goo.gl/2KYTgG
.
ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
___________________________________________________________
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.