ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 

วันที่ 23 - 24  สิงหาคม 2561  ณ    อาคารสุรพัฒน์ 2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

.

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  และมีของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ   นักเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22


 

     

     

   

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.