ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2561

           วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเสร็จการศึกษาประจำปี 2561 ทั้งในระดับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกสำนักวิชาฯ

        หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้มีบัณฑิตเข้าร่วมรับปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น XXX คน และขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย สืบเทพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.