เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 3/2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 3/2562

• สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
• สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  26 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : รับสมัครบัณฑิตศึกษา

สมัครได้ที่ :  sutgateway.sut.ac.th 

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.