เลื่อน!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศ!!!
สำหรับผู้ที่สมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเลื่อนการจัดสอบคัดเลือก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
และจะประกาศกำหนดการให้ทราบอีกครั้งก่อนการสอบคัดเลือกอย่างน้อย 1 เดือน
ทาง >>> http://sutgateway.sut.ac.th/

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.