[ขยายเวลา] การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ภาคการศึกษา 1/2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)

ภาคการศึกษา 1/2563

เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์  แบบ ONLINE

⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2563

สมัครออนไลน์ที่ : sutgateway.sut.ac.th

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.