รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน

รับสมัคร ป.โท ชิงทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563

 

  เงื่อนไขทุน  

• มีค่าเทอมให้

• มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

• ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน

• เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์

 คุณสมบัติ 

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,์

วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป
 

 เอกสารการสมัคร 

• Curriculum Vitae (CV)

• Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?”

• Transcript
.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิ.ย. 2563

สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA

_______________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.