รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบ 6 : Special

TCAS'63 รอบ 6 : รับตรงอิสระ (Special) 
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น


กำหนดการ
1-9 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
13-14 ก.ค. 63 : ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 20,000 บาท
16 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 ก.ค. 63 : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สมัครเรียน | รายละเอียดกำหนดการ

_______________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-4422-4274 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
#dek63 #เด็กวิศวะ #วิศวกรรมศาสตร์ #มทส
#เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.