รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม)

รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม)
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563

 

  เงื่อนไขทุน  

• มีค่าเทอมให้

• มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

• ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน

• เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์

 

 คุณสมบัติ 

• กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,

วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป

• ยังไม่ด้สังกัด/สัญญากับบริษัทใดๆ

 

 เอกสารการสมัคร 

• Curriculum Vitae (CV)

• Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?”

• Transcript
.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 2563

สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA

_____________________________________________________________________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.