รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 3 : ADMISSION

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจาก ปส.อว. (สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมโครงการ “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานและตรงตามความต้องการของภาคอุสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น เรียนจบแล้วได้วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้อะไร(?)

1. งาน : ระหว่างเรียนทางโครงการจะจัดหาสถานประกอบการให้นักศึกษาเข้าไปทำงานจริง และได้ค่าตอบแทน

2. เงิน : อย่างที่กล่าวไปทำงานก็ได้ต้องค่าตอบแทนซึ่งขึ้นอยู่แต่สถานประกอบการ รับรองได้ว่าไม่ต่ำกว่า 300 บาท

3. การเดินทาง : มีรถ-รับส่ง ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน : ฟรี! ทั้งเสื้อช้อป อุปกรณ์ safety (เป็นของส่วนตัวของตัวเอง) เช่น หมวกsafety รองเท้าsafety แว่นsafety อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนต่าง ๆ

#เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เท่านั้น!! ******

สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส.

• เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

• เรียนหลักสูตร 2 ปี

• แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ

• เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น (ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป)

สำหรับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.

• เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

• เรียนหลักสูตร 4 ปี

• ทุกแผนการเรียน *ปวช. แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ

• เรียนรายวิชาสาขาในเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันจันทร์-ศุกร์ (2-3 วัน/สัปดาห์ ขึ้นอยู่วิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

การสมัคร

• เปิดรับสมัครตั้งแต่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ตามระบบ TCAS สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com

• การสมัครในรอบอื่น ๆ สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ sutgateway.sut.ac.th

_____________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 4422 4576, 09 4287 6611 (คุณเกียรติศักดิ์) หรือทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.