ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS64 รอบที่ 2 : Quota

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS64 รอบที่ 2 : Quota

อย่าลืม! ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และอย่าลืม! ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา นะครับ

ที่ลิ้งก์ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/14172/

_______________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 4422 4576 หรือ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.