นักศึกษาระดับ "บัณฑิตศึกษา" ส่งหลักฐานฉีดวัคซีน ก่อนสอบ

นักศึกษาระดับ "บัณฑิตศึกษา" (ป.โท-เอก) ที่มีความประสงค์
ขอสอบในภาคการศึกษา 3/2563 ดังนี้
1. สอบประมวลความรู้
2. สอบโครงร่างโครงงาน
3. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. สอบโครงงาน
5. สอบวิทยานิพนธ์
ซึ่งจะจัดสอบภายในเดือน มิถุนายน 2564 ขอให้แจ้งความประสงค์ ขอสอบและ Upload หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หรือ
หลักฐานการจองฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

แจ้งความประสงค์ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ https://forms.gle/3cUnqseJxCDE3Rc16

***หากไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์และไม่มีหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในภาคการศึกษา 3/2563 นี้
________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 4422 4576 (คุณวิภากาน)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.