รับสมัคร รับทุนการศึกษา ป.โท และทำวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้างรถโดยสาร ร่วมกับ บ. เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

รับทุนการศึกษาและวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้างรถโดยสาร

ร่วมกับ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาสาขา

2. สามารถใช้โปรแกรม CAD-CAE ได้เป็นอย่างดี

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/VvxuZ6ydPzuKBaUx6

ติดตามประกาศต่าง ๆ ได้ที่ FB : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT

_________________________________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มติม 09 4287 6611 (เกียรติศักดิ์ - เอ)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.