ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและวิจัย

 

กำหนดการ

กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom

ID : 466 355 4196

Password : 280564

______________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4422 4176 (คุณรัชนีกร)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.