รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ป.ตรี มทส. ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 : Quota

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 2 : Quota แล้วเท่านั้น

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
(ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564)

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

รายงานตัว

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.