เด็ก B64 ยื่นผลการทดสอบ CEFR IELTS TOEIC CU-TEP แทนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบ CEFR IELTS TOEIC CU-TEP
แทนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test)

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2564

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/16053/

สอบถามเพิ่มเติม : 0 4422 3021

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.