บริษัท SNC ให้ทุนเรียน วศ.เมคคาทรอนิกส์ ป.โท จำนวน 20 ทุน

ทุนการศึกษา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ทุน

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2564

.

สิทธิประโยชน์

• ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 2 ปี

• เริ่มงานทันทีหลังจากได้รับทุนการศึกษา

พร้อมค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

.

คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์

วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต

• เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

.

กำหนดการ

สมัครได้ทาง https://forms.gle/BTsicqkSJYEZzRne7 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2 ส.ค.64

สอบคัดเลือก 7 ส.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 ส.ค.64


สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ทาง E-mail : jiraphon@sut.ac.th

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.