เปิดรับสมัครทุน ป.โท WD (Pt.2)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนการศึกษา จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (WD)

จำนวน 20 ทุน

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

.

สิทธิประโยชน์

• ปีที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าที่พัก

3,000 บาท/เดือน

• ปีที่ 2 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าตอบแทน

ระหว่างการวิจัยที่บริษัท 12,000 บาท/เดือน

.

คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอากาศยาน

วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

.

เอกสารการสมัคร

- Transcript

- Resume (EN)

#สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ลิงก์สำหรับการสมัคร : https://forms.gle/uU5GRiA9fiYtpjCc7

ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 08.00 น.

.

กำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 ส.ค. 64 (เวลา 11.00 น.)

สอบคัดเลือกและประกาศผล 16 ส.ค. 64 (เวลา 14.00 น.)

.

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทาง E-mail #สอบคัดเลือกผ่านโปรแกรม Zoom

ลิงก์สำหรับการสมัคร : https://forms.gle/uU5GRiA9fiYtpjCc7

ตั้งแต่บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 08.00 น.

_________________________________________________

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ทาง E-mail : jiraphon@sut.ac.th

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.