เปิดรับสมัครทุน ป.โท WD 10 ทุน! (รอบ 2/64)

ประกาศรับสมัครทุน WD รอบ 2/64 (ป.โท)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 23.59 น.

.

สิทธิประโยชน์

• ปีที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าที่พัก

3,000 บาท/เดือน

• ปีที่ 2 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าตอบแทน

ระหว่างการวิจัยที่บริษัท 12,000 บาท/เดือน

----------------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอากาศยาน

วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

• ไม่มีงานประจำ (เนื่องจากต้องเรียนเต็มเวลา)

----------------------------------------------------------------

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 15 ก.ย. 64 (ก่อนเวลา 23.59 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 ก.ย. 64 (ประกาศทาง E-mail ผู้สมัคร และทางเพจประชาสัมหลักสูตรนอกเวลา SUT)

สมัครได้ที่ : forms.gle/yEWThw5XFRkzHQuJ9

= วัน เวลา การสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง =

* การสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์

** เอกสารการสมัครได้แก่ Transcript, Resume เป็นภาษาอังกฤษ

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือก

ให้ผู้สมัครทาง E-mail #สอบคัดเลือกผ่านโปรแกรม Zoom

----------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : jiraphon@sut.ac.th (รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.