ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "พิชิตการสอบ CEFR"

ประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น (ป.ตรี-โท-เอก) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "CEFR-A2 Grammar Preparation"

และ “CEFR-A2 Listening Preparation”

 

ผ่านโปรแกรม Zoom ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!

 

-------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมเรื่อง “CEFR-A2 Grammar Preparation”

วิทยากร โดย อาจารย์ ปุณยนุช พัดเย็น

 

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างวันที่ 1-24 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.

 

Join Zoom Meeting

Meeting ID : 356 694 5513

Passcode: krupook

-------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม เรื่อง “CEFR-A2 Listening Preparation”

วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

 

ทุกวันอังคาร พฤหัส เสาร์ ระหว่างวันที่ 2-25 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.

 

Join Zoom Meeting

Meeting ID : 535 130 5153

Passcode : sut

 

-------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม : 0 4422 4772 (พิรดาภร มูลเอก)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.