ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ในการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย

ในการจากไปของ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

ขอให้สู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.