วศ.การจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ มทส. รับสมัครนักศึกษา ป.โท-ป.เอก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)

ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564

.

⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

.

✅ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

✅ เรียนแบบ Modular Systems เช่น

• Modular Automation Engineering

• Modular Precision Engineering

• Modular Robotics

• Modular Autonomous System

✅ มี Certificate ในแต่ละชุดการเรียน

• Vibration Analysis & Measurement for Rotating Machine Level I

• Automation Engineering Level I

• พื้นฐานการควบคุมหุ่นยนต์ Articulated Arm (KUKA KRC-2)

• การประยุกต์ใช้โปรแกรม LabVIEW เพื่อการอุตสาหกรรม

• Introduction Six Sigma for Automation process improvement

✅ หัวข้อวิจัยทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม Industry-University Collaborative of Mechatronics Engineering Research

.

*คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และประสบการณ์งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

.

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครออนไลน์ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/2487/

รายละเอียดการรับสมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/.../2564/graduate/addMD364.pdf

________________________________________________________

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4422 4274, 4555

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.