ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564

ประกาศ

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564

ทางหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น มีมาตรการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ดังนี้

1. ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2565 จะเป็นการกสอนในรูปแบบ Online เท่านั้น

2.ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจะเป็นการสอนในรูปแบบ Onsite เท่านั้น

3.และมีการตรวจ ATK ทุกวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันจันทร์ และวันพุธ เหมือนที่เคยปฏิบัติ

***หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว #เมคคาฯ #พรีซิชั่น

 

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.