ขอเชิญชวนนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซีชั่น (หลักสูตร 4 ปี) รหัส B63 สมัครเข้าร่วมโครงการ Smart MEX

อยากมีทักษะการทำงาน มาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ไปกับโครงการ Smart MEX

ขอเชิญชวนนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซีชั่น (หลักสูตร 4 ปี) รหัส B63

สมัครเข้าร่วมโครงการ Smart MEX เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นกับการทำงาน โดยเข้าร่วมอบรมทักษะในรูปแบบของ Problem based Learning โดยไม่กระทบกับตารางเรียน เมื่อผ่านการอบรม จะมีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าทำงาน สามารถทำงานระหว่างเรียนและมีค่าตอบแทน

สมรรถนะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม:

  •  PLC, Pneumatic System, Hydraulic System
  • Motor Technology, Sensor and Measuring Instrument
  •  Robot Arm
  • Coding/Programming
  • Machine Learning & AI, Internet of Things
  • Industrial Engineering
  •  3D CAD/CAM

รับใบประกาศเมื่อผ่านการประเมิน

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง: https://forms.gle/DvrNm9sGqbw8d7dL8

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

#SmartMEX #SmartMechatronics #SmartEngineer

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.