เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 Admission (รับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.) วันที่ 2-10 พ.ค. 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 Admission (รับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.) วันที่ 2-10 พ.ค. 2565

>>> ม.6 และ ปวช. สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

>>> ปวส.สมัครได้ที่ https://reg6.sut.ac.th/.../ApplicationSpecial/mainpage.asp

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

>>>> สำหรับวุฒิการศึกษาม.6 และ ปวช. <<<<

•เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

•เรียนหลักสูตร 4 ปี

**ปวช. รับแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ

•เรียนวิชาสาขาในเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันจันทร์-ศุกร์(2-3 วัน/สัปดาห์ ขึ้นอยู่วิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2565/R3/Eng.pdf

>>>> สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส. <<<<

•เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

•เรียนหลักสูตร 2 ปี

•แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ

•เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น (ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป)

http://sutgateway.sut.ac.th/adm.../pr/2565/R3/EngOuttime.pdf

#เมคคามทส. #พรีซิชั่นมทส. #รอบที่3Admissio

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.