ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น

หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัยและความเหมาะสม ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้งในภายหลัง

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.