มทส. รอบ 1 portfolio (1-30 ก.ย.65)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น SUT

มทส. รอบ 1 portfolio (1-30 ก.ย.65)

ประกาศและคุณสมบัติ ผู้สมัครวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น (ยานยนต์ไฟฟ้า)

รับสมัครทุกแผนการเรียน

ปวช. และ ม.6 : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2566/R1/Eng.pdf

ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admission.../pr/2566/R1/Eng2.pdf

สมัครผ่านทาง : http://sutgateway.sut.ac.th/.../%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8.../

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.