วันสุดท้าย สำหรับโครงการ SMART MEX

โครงการ SMART MEX

เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น

รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักศึกษาปัจจุบัน เกรดเฉลีย 2.30 ขึ้นไป

- หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่นหลักสูตร 2 ปี ชั้นปี 2 หรือ ปี 3

- หลักสูตร 4 ปี ชั้นปี 3 หรือ ปี 4

- พร้อมเรียนรู้การฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการเขต EEC

- ต้องการทำงานในระหว่างเรียน ระยะเวลา 8 เดือนขึ้นไป

- รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น!!!

================================================

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2565

สมัครได้ที่ >>> https://forms.gle/k1kSnxJhmP873JPF9 <<<

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แสดงผลการศึกษา (ในระบบ reg)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. กรณีชาย ให้ส่งหลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)

4. ใบรับรองการรับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี)

*ให้รวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์เท่านั้น!

________________________________________________________

สิทธิประโยชน์

1. ได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ที่จําเป็นต่อการาฝทำงานในภาคอุตสาหกรรม

2.ได้รับสัมฤทธิบัตรเมื่อผ่านการอบรม

3. สัมฤทธิบัตรของหลักสูตรอบรมสามารถ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งาน

-----------------------------------------------------------------

ทักษะที่ได้รับ

1. CAD/CAM

2. IoT, AI

3. PLC, IPC

4. Teaching Robot

________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มติม 0 4422 4772

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.