ตรวจสอบรายวิชา ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบประจำภาค 2/2565

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น

"สอบประจำภาค 2/2565" วันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

สามารถตรวจสอบรายวิชา ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ได้ที่

https://rb.gy/oqlavk

หมายเหตุ: ประกาศห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ 7 วันก่อนสอบ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.