มทส. รอบที่ 3 : Admission เหลืออีก 1 วัน เท่านั้น

วิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

มทส. รอบที่ 3 : Admission

รับสมัคร ONLINE ทั่วประเทศไทย 

——————————————————

สำหรับวุฒิ ปวส.

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2566

สมัครที่ได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/11398/

ปวส. รับสมัครที่เกรดเฉลี่ย Gpax 2.00 ขึ้นไป

รับทุกแผนการเรียน

ประกาศ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admission.../pr/2566/R3/eng2.pdf

—————————————————————

Website : http://mecha.sut.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมทาง : inbox FB หรือ โทร : 044-224553 (วันและเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.)

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.