โครงงานเครื่องฉีดพ่นยาในนาข้าว แบบบังคับด้วยรีโมท

เครื่องฉีดพ่นยาในนาข้าว แบบบังคับด้วยรีโมท


ชื่อโครงงาน เครื่องฉีดพ่นยาในนาข้าว แบบบังคับด้วยรีโมท
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927012    นายพรหมลิขิต เสนพิมาย
B5927005    นายศิริธัช เพราะขุนทด       
B5927050    นายอดิศักดิ์ ทับสูงเนิน

Project Files Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.