โครงงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์


ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5923632    นายทรงพล แป้นเมือง
B5923793    นายธนพนธ์ รันสันเทียะ
B5923922    นายสุภกิจ กิมิพันธ์

Project Files Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.