หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ONILLNE COURSE
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ ได้รับบทความดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
          เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ (ME-NETT2020) ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ.2563 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย       ภายในงานครั้งนี้ได้มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล  บทความดีเด่น  ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ในหัวข้อเรื่อง ระบบตรวจหาและวินิจฉัยความบกพร่องด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาหัวอ่านเขียนหล่นหายระหว่างการเคลื่อนที่ไปติดตั้ง  
2020-07-24
|
ข่าวกิจกรรม
ตรวจสอบตารางสอบวัดความรู้แรกเข้าและสอบวัดประเมินผลการเรียนล่วงหน้า สำหรับนักศึกษาใหม่ B63XXXXX
นักศึกษาใหม่ B63 ตรวจสอบตารางสอบได้ที่ : http://mecha.sut.ac.th/pre-test   ในการสอบวัดความรู้แรกเข้าจะมี 2 รายวิชาที่ทุกคนต้องสอบ คือ “วิชาภาษาอังกฤษ” และ “วิชาคณิศาสตร์พื้นฐาน” โดยทุกคน! ย้ำ! ทุกคน! ต้องสอบทั้ง 2 รายวิชา! แต่ถ้ากลุ่มที่ลงเรียนวิชา Basic Math หรือ Math 1 แล้ว ไม่ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้สอบรายวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียนไว้ * กลุ่มที่วิชา 551153 จะไม่ปรากฏในระบบนะครับ เพราะจัดสอบเป็นออนไลน์ ปฏิบัติตามอาจารย์ประจำวิชาได้แจ้งไว้นะคัรบ ** สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ลงเรียนล่วงหน้า จะต้องสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบตรวจสอบได้ตามลิ้งก์ที่ให้ครับ *** ในการทดสอบภาษาอังกฤษ ตรวจสอบได้ที่ http://reg.sut.ac.th การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ - Login เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ http://reg.sut.ac.th - ไปที่เมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่] - เลือก ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ (ทดสอบความรู้แรกเข้าฯ)
2020-07-21
|
ข่าวกิจกรรม
กำหนดการจัดกิจกรรมสอบวัดควารู้และปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการจัดกิจกรรมสอบวัดความรู้และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น *ปล1. รายละเอียดของกำหนดการแต่ละวันจะ Update หลังจากโพสนี้นะครับ โพสนี้ของแจ้งกำหนดการคร่าว ๆ ให้ได้เตรียมตัวกันก่อน และอ่านะเอียดให้ชัดเจนนะคัรบ ว่าเราอยู่กลุ่มไหน? สอบวันไหนบ้าง? **ปล2. สำหรับน้อง ๆ ม.6/ ปวช. ในวันที่ 23 ก.ค. 63 จะตรงกับเข้าห้อง น้อง ๆ สามารถเข้าหอได้ในช่วงเช้า หรือหลังจากทดสอบภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ***ปล3. สำหรับน้อง ๆ ที่สงสัยว่า "กลุ่มที่เรียนล่วงหน้า" คือ? ตามนโยบาลของ มทส. ให้เด็กที่สมัคร TCAS รอบ 1-2 ลงเรียนล่วงหน้าก่อน คนที่ยังไม่เคยได้เรียนก็คือคนที่ไม่ใช่กลุ่มเรียนล่วงหน้านะจ๊ะ อยู่ให้ถูกกลุ่มเด้อ~ _______________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม : 0-4422-4274 หรือ FB : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2020-07-10
|
ข่าวล่าสุด

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.