หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทส. รอบที่ 3 : Admission เหลืออีก 1 วัน เท่านั้น
วิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  มทส. รอบที่ 3 : Admission รับสมัคร ONLINE ทั่วประเทศไทย  —————————————————— สำหรับวุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2566 สมัครที่ได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/11398/ ปวส. รับสมัครที่เกรดเฉลี่ย Gpax 2.00 ขึ้นไป รับทุกแผนการเรียน ประกาศ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admission.../pr/2566/R3/eng2.pdf ————————————————————— Website : http://mecha.sut.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมทาง : inbox FB หรือ โทร : 044-224553 (วันและเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.)  
2023-05-16
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การรับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ.
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ปฏิทินหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.