หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวดี!! มทส. เปิด TCAS64 รอบ 1.2 : PORTFOLIO
ข่าวดี!!! สำหรับน้อง ๆ หรือผู้ที่สนใจ ที่สมัครไม่ทันในรอบ TCAS64 รอบ 1 : PORTFOLIO ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิด TCAS64 รอบ 1.2 : PORTFOLIO น้อง ๆ หรือผู้ที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรอบนี้ จะเปิดในสมัครออนไลน์ ผ่านทาง sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564   รายละเอียดการรับสมัคร • รับ ม.6 (ทุกแผนการเรียน) • รับ ปวช. | ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ยานยนต์ ฯลฯ • ม. 6 | ปวช. ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป • ปวส. ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 3 เทอม 2.00 ขึ้นไป   เงื่อนไขของเรามีเพียงเท่านี้ หากท่านใดสนใจอยากจะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี _________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4422-4274 หรือ ทาง Facepage : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT (ในเวลาราชการ)
2020-11-24
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.