หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
MEC & PSE HOME TOUR 2021
ขอเชิญน้อง ๆ ม.6 | ปวช. | ปวส. . ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน! ไม่ว่าจะ วิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-คำนวณ และอื่น ๆ . ปวช. | ปวส. >> สาขาเมคคาทรอนิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ---------------------------------------------------------------- ร่วมกิจกรรรม "MECHATRONICS & PRECISION HOME TOUR" ประจำปีการศึกษา 2565 พบกับกิจกรรมจากทางสาขาฯ และแจกของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท! _______________________________________________________ . ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป Online ผ่านโปรแกรม Zoom Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84053473253 Meeting ID: 840 5347 3253 . สามารถตอบแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อรับของที่ระลึก ได้ที่ : forms.gle/DfYfS3hZsM3rgVF98 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2564 _______________________________________________________ กิจกรรม - แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น - แนะนำโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ให้ทุนอุปกรณ์การเรียน และที่ทำงาน) - ทุนการศึกษา เรียนฟรี! - การสอบชิงทุน SNC (สำหรับ ปวส.) - การรับสมัคร TCAS | ม.6 ปวช. ปวส. - กิจกรรม Q&A และแจกของรางวัล!!! _______________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4422 4176 (เกียรติศักดิ์) หรือ Facebook page : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-10-16
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรม : การออกแบบโดรนเชิงแนวคิดสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
กิจกรรมฝึกอบรม  "โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินสำหรับเกษตรอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 1. หลักสูตรย่อยที่ 2 : การออกแบบโดรนเชิงแนวคิดสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Drone Conceptual Design for Modern Agriculture Technology) รับ 25 คน รุ่นที่ 2 : วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564   2. หลักสูตรย่อยที่ 3 : การทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Modern Agriculture with IOTs) รับ 2 รุ่นๆละ 25 คน รุ่นที่ 1 : วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 รุ่นที่ 2 : วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 สามารถลงทะเบียนอบรมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโดยการ SCAN QR CODE ในภาพ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4422-4772 หรือ 08-2804-5536 (วรัทยา)  
2021-10-16
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร ผู้เเข้าร่วมอบรม : การทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
กิจกรรมฝึกอบรม "โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินสำหรับเกษตรอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 1. หลักสูตรย่อยที่ 2 : การออกแบบโดรนเชิงแนวคิดสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Drone Conceptual Design for Modern Agriculture Technology) รับ 25 คน รุ่นที่ 2 : วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564   2. หลักสูตรย่อยที่ 3 : การทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Modern Agriculture with IOTs) รับ 2 รุ่นๆละ 25 คน รุ่นที่ 1 : วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 รุ่นที่ 2 : วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 สามารถลงทะเบียนอบรมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโดยการ SCAN QR CODE ในภาพ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4422-4772 หรือ 08-2804-5536 (วรัทยา)  
2021-10-16
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ปฏิทินหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.