หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย (TA) จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา   คุณสมบัติ • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป • มีความสามารถด้าน Microcontroller คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ Computer Programming • หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระใด ๆ • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน เลือกวันหยุดได้ (ยกเว้นวันเสาร์–อาทิตย์)   Download ใบสมัครที่ :    CLICK    รายละเอียดการรับสมัคร:   CLICK      ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ Email : rachaneekorn@sut.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4422 4576 (คุณรัชนีกร)
2021-03-25
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ "SUT MECHA CAMP 2021"
                  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ "SUT MECHA CAMP 2021"  ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้                   โดยกิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้ • ค่ายที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 • ค่ายที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 80 คน   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ การทำงานของหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการจากคณะทำงานอีกด้วย   รูปเพิมเติมที่ :   CLICK          
2021-03-25
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียน Online ผ่านระบบ Video Conference เรียนแบบ Modular Systems • Modular Automation Engineering • Modular Precision Engineering • Modular Robotics • Modular Autonomous System   มี Certificate ในแต่ละชุดการเรียน • Vibration Analysis & Measurement for Rotating Machine Level I • Automation Engineering Level I • Introduction Six Sigma for Automation process improvement   หัวข้อวิจัยทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม • Industry-University Collaborative of Mechatronics Engineering Research   *คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และประสบการณ์งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ที่ : sutgateway.sut.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4422 4274, Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-03-25
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์
  เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียน Online ผ่านระบบ Video Conference เรียนแบบ Modular Systems • Modular Automation Engineering • Modular Precision Engineering • Modular Robotics • Modular Autonomous System   มี Certificate ในแต่ละชุดการเรียน • Vibration Analysis & Measurement for Rotating Machine Level I • Automation Engineering Level I • Introduction Six Sigma for Automation process improvement   หัวข้อวิจัยทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม • Industry-University Collaborative of Mechatronics Engineering Research   *คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และประสบการณ์งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ที่ : sutgateway.sut.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4422 4274, Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-03-25
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.