หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำคัญมาก! เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี
ประกาศสำคัญมาก!!!! โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี 1. ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ทางหลักสูตรฯ จะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site เท่านั้น!! โดยเริ่มจาก 6 รายวิชา ดังในรูปภาพที่แนบมา 2. ในรายวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อที่ 1 ยังคงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-line 3. วันที่ 1-2 ม.ค. 2565 หยุดปีใหม่ ไม่มีการเรียนการสอน 4. ตั้งแต่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกรายวิชาเรียน On-site 100% 5. ในการเข้าเรียนแบบ On-site นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ดังคำชี้แจงในรูปภาพที่แนบมา 6. นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนกับทาง มทส. ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นี้ ได้ที่ https://forms.gle/k4UqXy9darZkjbgC9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- การขอรับวัคซีน COVID-19 #ขอเชิญนักศึกษาทุกคน ตอบแบบสำรวจการได้รับวัคซีน covid-19 เพื่อ การวางแผนและประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ ONSITE และการจัดสรรวัคซีนให้นักศึกษา >> ได้ที่ https://forms.gle/k4UqXy9darZkjbgC9 >> นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ “ต้องการ” จะได้รับวัคซีนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 “วัคซีนที่ฉีดให้ สูตรไขว้ตามที่ สธ.กำหนด (SV+AZ)” ……………………………………………………………..…………………………………………………………..………….. **หมายเหตุ "ถ้านักศึกษาได้ตอบสำรวจนี้ไปแล้วไม่ต้องเข้าตอบซ้ำอีกครั้ง" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4422 3112-3 หรือ https://www.facebook.com/DSASUT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้อปฏิบัติการเข้าหอพัก (หอใน) มทส. รายละเอียดที่ : https://www.facebook.com/DSASUT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายละเอียดเพิ่มเติม ของมาตรการและการเรียนการสอนที่ 0 4422 4576 หรือ Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-11-23
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ปฏิทินหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.