หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ONILLNE COURSE
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รับวุฒิการศึกษา ปวส. เท่านั้น เรียนเสาร์-อาทิตย์
  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563     เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์     สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณสมบัติ • รับ ปวส. สาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน GPAX - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป   สมัครได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/8143/ _______________________________________________ ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/8143/ โทร 0-4422-4576, 0-4422-4176 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ ​​​​​​​
2020-05-06
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบ 4 : Admission II
  TCAS63 รอบ ADMISSION 2     เปิดรับสมัครตั้งแต่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563     เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์     สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณสมบัติ • รับ ม. 6 ทุกแผนการเรียน • รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน GPAX - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป   สมัครได้ที่ http://student.mytcas.com _______________________________________________ ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/4959/ โทร 0-4422-4576, 0-4422-4176 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ
2020-05-06
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเรียน Online ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ลงทะเบียนเรียน Online ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 น้องใหม่เตรียมตัวลงทะเบียนเรียน Online  วันที่ 2 - 3 พ.ค. 2563  นี้ >> เริ่มเรียนOnline วันที่ 9 พ.ค. 2563 << อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนOnline : http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=2824 • ตรวจสอบรายวิชาที่สามารถลงทะบียนได้ ตามสาขาวิชา • ตรวจสอบ วัน เวลา และช่องทางการจัดการเรียนการสอน Online • ระบบ E-learning การเข้าสู่ระบบในครั้งแรก ชื่อผู้ใช้ -> รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน -> เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก _________________________________________________________________    เด็กเมคคาฯ และเด็กพรีซิชั่น โปรดอ่านข้อควรปฏิบัติดังนี้    (1) หลักสูตรฯ เปิดให้ลงเรียน 3 รายวิชา      • 551151 BASIC MATH      • 551153 ENGINEERING MATH I      • 551152 CHEM FOR ENGINEERS (2) รายวิชา 551151 กับ รายวิชา 551153 ให้นักศึกษาเลือกลงวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น! ข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 0-4422-4176
2020-04-30
|
ข่าวล่าสุด

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.