หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบ 1 : PORTFOLIO สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมการพรีซิชั่น
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมการพรีซิชั่น    TCAS64 รอบ 1 : PORTFOLIO  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  รายละเอียดการรับสมัคร : sutgateway.sut.ac.th กำหนดการ 1 - 21  ต.ค.  2563 : • สมัครผ่าน sutgateway.sut.ac.th                      • Upload เอกสารประกอบการสมัคร                      (โปรดตรวจสอบข้อมูลในถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไขให้ดำเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 23 ต.ค. 2563) 1-22  ต.ค.  2563 : พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัครและชำระค่าสมัครผ่านธนาคารหรือ E-Banking 4  ธ.ค.  2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12  ธ.ค.  2563 : สอบสัมภาษณ์ 18  ธ.ค.  2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 22 - 23  ก.พ.  2563 : ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House                       ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net 27   ก.พ.  2563 : ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net 2   มี.ค.  2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House 2 - 31   มี.ค.  2563 : ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 20,000 บาท ----  ----  ---- : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (จะสามารถตรวจสอบได้ที่ sutgateway.sut.ac.th)   ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-4422-4274 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #dek63 #เด็กวิศวะ #วิศวกรรมศาสตร์ #มทส #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ      
2020-09-22
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
          เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ร่วมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีโอกาสแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา           โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จากทุกแผนการเรียน และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี
2020-08-24
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ร่วมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีโอกาสแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา           โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จากทุกแผนการเรียน และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์ โรงเรียนจักรราชวิทยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี
2020-08-24
|
ข่าวล่าสุด

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.