หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
Western Digital (ปราจีนบุรี) รับสมัครงาน 10 อัตรา
ประกาศ บ. Western Digital (ปราจีนบุรี) รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา คุณสมบัติ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Robot และ Data Analysis 2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 3 มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ ใบผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 4 สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ 5 สามารถเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ในระดับกลางหรือระดับสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6 มีความสนใจทางด้าน Hard Disk Drive, Head & Media, Semiconductor, Components, Advanced technology industry สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2564 ---------------------------------------------------------------------------------------- สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ http://jobs.westerndigital.com
2021-06-04
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 4 : รับตรงอิสระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจาก ปส.อว. (สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมโครงการ “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานและตรงตามความต้องการของภาคอุสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น เรียนจบแล้วได้วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้อะไร(?) 1. งาน : ระหว่างเรียนทางโครงการจะจัดหาสถานประกอบการให้นักศึกษาเข้าไปทำงานจริง และได้ค่าตอบแทน 2. ค่าตอบแทน : อย่างที่กล่าวไปทำงานก็ได้ต้องค่าตอบแทน รับรองได้ว่าไม่ต่ำกว่า 300 บาท/วัน 3. การเดินทาง : มีรถ-รับส่ง ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน : ฟรี! ทั้งเสื้อช้อป อุปกรณ์ safety (เป็นของส่วนตัวของตัวเอง) เช่น หมวกsafety รองเท้าsafety แว่นsafety อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนต่าง ๆ #เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เท่านั้น!! ****** สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส. • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป • เรียนหลักสูตร 2 ปี • แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ • เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น (ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป)   สำหรับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป • เรียนหลักสูตร 4 ปี • ทุกแผนการเรียน *ปวช. แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ • เรียนรายวิชาสาขาในเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันจันทร์-ศุกร์ (2-3 วัน/สัปดาห์ ขึ้นอยู่วิชาที่ลงทะเบียนเรียน)     การสมัคร   • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 – 7 มิถุนายน 2564 สมัครได้ที่  sutgateway.sut.ac.th _____________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 4422 4576, 09 4287 6611 (คุณเกียรติศักดิ์) หรือทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-05-25
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ปฏิทินหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.