หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ONILLNE COURSE
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม)
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563     เงื่อนไขทุน   • มีค่าเทอมให้ • มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน • ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน • เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์    คุณสมบัติ  • กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป • ยังไม่ด้สังกัด/สัญญากับบริษัทใดๆ    เอกสารการสมัคร  • Curriculum Vitae (CV) • Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?” • Transcript . สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 2563 สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA _____________________________________________________________________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274
2020-07-03
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบ 6 : Special
TCAS'63 รอบ 6 : รับตรงอิสระ (Special)  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น กำหนดการ 1-9 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13-14 ก.ค. 63 : ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 20,000 บาท 16 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 ก.ค. 63 : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน | รายละเอียดกำหนดการ_______________________________________________ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-4422-4274 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #dek63 #เด็กวิศวะ #วิศวกรรมศาสตร์ #มทส #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ
2020-07-01
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน
รับสมัคร ป.โท ชิงทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563     เงื่อนไขทุน   • มีค่าเทอมให้ • มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน • ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน • เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์  คุณสมบัติ  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป    เอกสารการสมัคร  • Curriculum Vitae (CV) • Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?” • Transcript . สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิ.ย. 2563 สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA _______________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274
2020-06-23
|
ข่าวล่าสุด

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.