หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 Admission (รับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.) วันที่ 2-10 พ.ค. 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 Admission (รับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.) วันที่ 2-10 พ.ค. 2565 >>> ม.6 และ ปวช. สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ >>> ปวส.สมัครได้ที่ https://reg6.sut.ac.th/.../ApplicationSpecial/mainpage.asp ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร >>>> สำหรับวุฒิการศึกษาม.6 และ ปวช. <<<< •เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป •เรียนหลักสูตร 4 ปี **ปวช. รับแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ •เรียนวิชาสาขาในเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันจันทร์-ศุกร์(2-3 วัน/สัปดาห์ ขึ้นอยู่วิชาที่ลงทะเบียนเรียน) http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2565/R3/Eng.pdf >>>> สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส. <<<< •เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป •เรียนหลักสูตร 2 ปี •แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ •เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น (ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป) http://sutgateway.sut.ac.th/adm.../pr/2565/R3/EngOuttime.pdf #เมคคามทส. #พรีซิชั่นมทส. #รอบที่3Admissio  
2022-05-02
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เปิดรับสมัคร!! นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เปิดรับสมัคร!! นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติผู้สัมครเข้าร่วมโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยนช์ที่จะได้รับ เบี้ยเลี้ยง 15,000 บาท ต่อเดือน สนับสนุนค่าที่พัก ค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ หน้าที่ ความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาโท - ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาและการจัดการ กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Lean Manufacturing) - พัฒนาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ส่งเสริมกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรม - ศึกษาแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อนำแนวคิดมาให้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ------------------------------------------------- สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ คุณสภาภรณ์ 089-0198790 คุณสุชาวดี 090-7957101 คุณพิชญกานต์ 085-5925948 คุณชนิสา 097-2967178
2022-04-29
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การรับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ.
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ปฏิทินหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.