ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 60 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานธุรการ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ลูกจ้างโครงการ)
เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     พนักงานธุรการ  (ลูกจ้างโครงการ)  . คุณสมบัติ - วุฒิปวส. ด้านบริหารธุรกิจ / พาณิชยาการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีีความสามารถในการติดต่อประสานงาน - มีความสามารถด้านการจัดการเอกสาร - มีความเข้าใจในงานสำนักงาน - full-time ทำงาน จ. - ศ. - เงินเดือน 12,990 บาท/เดือน . Download ใบสมัคร . ส่งเอกสารการสมัคร ""ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563"" ส่งเอกสารการสมัครได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ห้อง ME24 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดต่อโทร. 0-4422-4176 (คุณจิราพร ศิริสุข)
2020-03-03
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ลูกจ้างโครงการ)
เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    (ลูกจ้างโครงการ)  . คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอพิวเตอร์อาร์ต มัลติมีเดียอาร์ต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ทำงาน graphic and editor ทำสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน วิดิโอการสอน - ดูแลระบบ e-learning - ทำงาน production ของหลักสูตร - full-time ทำงาน จ.-ศ. - เงินเดือน 17,400 บาท/เดือน . Download ใบสมัคร . ส่งเอกสารการสมัคร ""ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563"" ส่งเอกสารการสมัครได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ห้อง ME24 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดต่อโทร. 0-4422-4176 (คุณจิราพร ศิริสุข)
2020-03-03
|
ข่าวกิจกรรม
ค่ายวิศวกรรมพรีซิชั่นและวิศวกรรเมมคาทรอนิกส์ PM 4.0 CAMP
          เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมพรีซั่น และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมค่าย Precision and Mechatronics Engineering 2020 CAMP (PM 4.0 CAMP) ให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะที่เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมพรีซั่น หลักสูตรวิศวเมคคาทรอนิกส์          โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับน้อง ๆ ที่เจ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้            กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้น้อง ๆ ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมพรีซิชั่น และวิศซกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รู้เกี่ยวกัลการเรรียน การทำงาน ในสายงานนี้จากอาจารย์ผู้สอน ได้เรียนรู้การทำงานจริง ฝึกทัษะการทำการในส่วนของวิศวกรเหล่านี้ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันผู้อื่น และได้รับมิตภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ FlyeLab พี่ ๆ STAFF ที่คอยดูแลโดยตลอด   [ประมวลภาพ] : link สำหรับรูปทั้งหมด
2020-02-09
|
ทั้งหมด : 60 รายการ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.