ข่าวสาร

ทั้งหมด : 175 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Western Digital (ปราจีนบุรี) รับสมัครงาน 10 อัตรา
ประกาศ บ. Western Digital (ปราจีนบุรี) รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา คุณสมบัติ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Robot และ Data Analysis 2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 3 มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ ใบผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 4 สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ 5 สามารถเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ในระดับกลางหรือระดับสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6 มีความสนใจทางด้าน Hard Disk Drive, Head & Media, Semiconductor, Components, Advanced technology industry สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2564 ---------------------------------------------------------------------------------------- สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ http://jobs.westerndigital.com
2021-06-04
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 4 : รับตรงอิสระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจาก ปส.อว. (สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมโครงการ “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานและตรงตามความต้องการของภาคอุสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น เรียนจบแล้วได้วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้อะไร(?) 1. งาน : ระหว่างเรียนทางโครงการจะจัดหาสถานประกอบการให้นักศึกษาเข้าไปทำงานจริง และได้ค่าตอบแทน 2. ค่าตอบแทน : อย่างที่กล่าวไปทำงานก็ได้ต้องค่าตอบแทน รับรองได้ว่าไม่ต่ำกว่า 300 บาท/วัน 3. การเดินทาง : มีรถ-รับส่ง ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน : ฟรี! ทั้งเสื้อช้อป อุปกรณ์ safety (เป็นของส่วนตัวของตัวเอง) เช่น หมวกsafety รองเท้าsafety แว่นsafety อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนต่าง ๆ #เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เท่านั้น!! ****** สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส. • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป • เรียนหลักสูตร 2 ปี • แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ • เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น (ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป)   สำหรับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป • เรียนหลักสูตร 4 ปี • ทุกแผนการเรียน *ปวช. แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ • เรียนรายวิชาสาขาในเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันจันทร์-ศุกร์ (2-3 วัน/สัปดาห์ ขึ้นอยู่วิชาที่ลงทะเบียนเรียน)     การสมัคร   • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 – 7 มิถุนายน 2564 สมัครได้ที่  sutgateway.sut.ac.th _____________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 4422 4576, 09 4287 6611 (คุณเกียรติศักดิ์) หรือทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-05-25
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาระดับ "บัณฑิตศึกษา" ส่งหลักฐานฉีดวัคซีน ก่อนสอบ
นักศึกษาระดับ "บัณฑิตศึกษา" (ป.โท-เอก) ที่มีความประสงค์ ขอสอบในภาคการศึกษา 3/2563 ดังนี้ 1. สอบประมวลความรู้ 2. สอบโครงร่างโครงงาน 3. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 4. สอบโครงงาน 5. สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะจัดสอบภายในเดือน มิถุนายน 2564 ขอให้แจ้งความประสงค์ ขอสอบและ Upload หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หรือ หลักฐานการจองฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แจ้งความประสงค์ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ https://forms.gle/3cUnqseJxCDE3Rc16 ***หากไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์และไม่มีหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในภาคการศึกษา 3/2563 นี้ ________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 4422 4576 (คุณวิภากาน)
2021-05-20
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร รับทุนการศึกษา ป.โท และทำวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้างรถโดยสาร ร่วมกับ บ. เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รับทุนการศึกษาและวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้างรถโดยสาร ร่วมกับ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 1 ทุน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาสาขา 2. สามารถใช้โปรแกรม CAD-CAE ได้เป็นอย่างดี สมัครได้ที่ : https://forms.gle/VvxuZ6ydPzuKBaUx6 ติดตามประกาศต่าง ๆ ได้ที่ FB : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT _________________________________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มติม 09 4287 6611 (เกียรติศักดิ์ - เอ)
2021-05-20
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย (ครั้งที่2) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยสอนและวิจัย ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป • มีความสามารถด้าน Microcontroller คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ Computer Programming • หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระใด ๆ • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน เลือกวันหยุดได้ (ยกเว้นวันเสาร์–อาทิตย์) Download ใบสมัคร  |   ประกาศและรายละเเอียดการรับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ Email : rachaneekorn@sut.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4422 4576 (คุณรัชนีกร)
2021-05-07
|
ทั้งหมด : 175 รายการ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.