ข่าวสาร

ทั้งหมด : 296 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทส. รอบที่ 3 : Admission เหลืออีก 1 วัน เท่านั้น
วิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  มทส. รอบที่ 3 : Admission รับสมัคร ONLINE ทั่วประเทศไทย  —————————————————— สำหรับวุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2566 สมัครที่ได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/11398/ ปวส. รับสมัครที่เกรดเฉลี่ย Gpax 2.00 ขึ้นไป รับทุกแผนการเรียน ประกาศ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admission.../pr/2566/R3/eng2.pdf ————————————————————— Website : http://mecha.sut.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมทาง : inbox FB หรือ โทร : 044-224553 (วันและเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.)  
2023-05-16
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
มาแล้ว!!! กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครน้องนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาให้ระดับชั้น ม.6 | ปวช. ปวส.|  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 66 นี้ ติดตามรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/รอบที่-2-quota-2/ เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ม.6 และ ปวช. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2566/R2/eng.pdf เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissi.../pr/2566/R2/eng2_2.pdf ----------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-44224576, 4555 FB : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น-ยานยนต์สมัยใหม่ SUT
2023-03-02
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
 มาแล้ว!!! กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครน้องนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาให้ระดับชั้น ม.6 | ปวช. ปวส.|  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 66 นี้ ติดตามรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/รอบที่-2-quota-2/ เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ม.6 และ ปวช. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2566/R2/eng.pdf เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissi.../pr/2566/R2/eng2_2.pdf ----------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-44224576, 4555 FB : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น-ยานยนต์สมัยใหม่ SUT
2023-03-02
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายการแข่งขันการออกแบบยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Automotive Design Contest 2023) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566
กิจกรรมค่ายการแข่งขันการออกแบบยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Automotive Design Contest 2023) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารสิริธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลและการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 60 ท่าน!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ คุณสมบัติผู้สมัคร • เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ปวช. | ปวส. มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อย่างใดอย่างหนึ่ง • ม.6 และ ปวช. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา GPAX 5 ภาคเรียน) • ปวส. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา 3 ภาคเรียน) ================================================ การรับสมัครเข้าค่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2566 ค่าสมัคร 200 บาท / ท่าน ช่องทางการชำระเงิน หมายเลขบัญชี 707-2-25509-9 ชื่อบัญชี B.ENGR.MECHATRONICS SUT ธนาคารไทยพาณิช สมัครได้ที่ >>> https://forms.gle/hhb2sh23AhVXucXY7 <<< ________________________________________________________ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ • สิทธิในการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ • ที่พัก • อาหาร • เสื้อค่ายกิจกรรม • เกียรติบัตร • อื่น ๆ อีกมากมาย ------------------------------------------------------------ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4422-4576 FB : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น-ยานยนต์สมัยใหม่ SUT
2023-02-27
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้เข้าติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) นักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล ( ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) ได้เข้าติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) นักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงร่างโครงงาน ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาและหารือกับผู้บริหารของสถานประกอบการ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด จังหวัดระยอง  
2023-02-27
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน จำนวน 3 อัตรา
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น 2. สุภาพอ่อนน้อม รู้กาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส 3. เฉลียว ฉลาด มีไหวพริบ 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รายละเอียดการสมัคร - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2566 - ส่งใบสมัครได้ที่อีเมลล์ mechatronics@sut.ac.th - สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ :http://scholarship.sut.ac.th/.../stdStaffForm-new62.pdf -------------------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mechatronics MeX-SUT โทร.0 4422 4576,4555
2023-02-27
|
ทั้งหมด : 296 รายการ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.