ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
แสดงความยินดี นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
        นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น โดยมี รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การควบคุมแขนกลต้นแบบชนิด 2 องศาอิสระ ด้วยการควบคุมแบบป้อนกลับ (A Prototyping of 2-DOF Robot Arm Using Feedback Control System)" ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5  The 2019 5th International Conference on Control, Automation, and Robotics (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2562
2019-06-13
|
ข่าวกิจกรรม
แสดงความยินดี นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานของชุดลิเนียร์แบริ่งในกระบวนการหยอดกาวและติดหัวอ่านเขียน (ENERGY LOSS ANALYSIS OF LINEAR BEARING FAILURES IN AUTOMATIC SLIDER ATTACHING PROCESS)" ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562
2019-06-11
|
ข่าวกิจกรรม
แสดงความยินดี นายปณิธิ เพ็ชรนอก นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
        นายปณิธิ เพ็ชรนอก  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง การสร้างระบบควบคุมพวงมาลัยรถกอล์ฟไฟฟ้า (Implementation of Steering-by-Wire Control System for Electric Golf Cart) ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5  The 2019 5th International Conference on Control, Automation, and Robotics (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2562
2019-06-11
|
ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม ได้รับโอกาสทำวิจัยระยะที่ SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA
        ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์  ยะชุ่ม รหัสนักศึกษา D5940516 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาเอก ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้รับโอกาสทำวิจัยระยะสั้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่อง CONTROL OF PARALLEL KINEMATIC ROBOTS กับทาง  SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MELBOURNE, AUSTRALIA ระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบคู่ขนาน ขนาด 3 องศาอิสระ  โดยมี DR.MATS ISAKSSON, FACULTY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY เป็นผู้ดูแล      ระยะเวลาในงานทำงานวิจัยระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2562         
2019-06-07
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!!! รับสมัครพนักงาน บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
          บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล ให้กับกลุ่มธุรกิจในกลุ่มไทยออยล์ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่งงานพนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมัน (Refinery Operator)    สาขาที่รับสมัคร           • วิศวกรรมเครื่องกล                    • ปิโตเลียมและเทคโนโลยีธรณี           • วิศวกรรมไฟฟ้า                         • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์           • วิศวกรรมอุตสาหการ                 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   สนใจสมัคร และรับฟังข้อมูลได้ในวันที่  30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง B4101 (ห้อง1500) อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม FB : Thaioil Recruitment หรือ โทร. 0-3835-9040     
2019-04-26
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่าลืม!!! ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์ (Clearing House) TCAS62 รอบที่ 2 : โควต้าพื้นที่
น้อง ๆ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา อย่าลืม!!!! ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์ (Clearing House)    มีขั้นตอนดังนี้ 1) สามารถตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ : http://reg4.sut.ac.th//registrar/ApplicationRound/Confirm/mainpage.asp?v=1 2) ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์ที่เว็บไซต์ ทปอ. : http://tcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 24 – 25 เม.ย. 62 เท่านั้น!)   ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่เว็บ http://tcas.cupt.net มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611 หรือ www.ME-SUT.com  
2019-04-24
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่
 เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ TCAS62 รอบที่ 2 : โควตา (พื้นที่)  #เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก               น้อง ๆ ม.6 ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 หรือจบการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 กำหนดการ การับสมัคร : (ติดตามรายละเอียดได้ที่ : sutgateway.sut.ac.th) กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร และการคัดเลือก : click _______________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4433-4576, 09-4287-6611 (คุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ) FACEBOOK : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT        
2019-01-22
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม The 2 nd TVET-CAMPUS Working committee ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์    อาจารย์ ดร. โศรฎา แข็งการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ ดร. จิตติมา วระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และบุคลากรของสำนักวิชาฯ เข้าร่วมการประชุม The 2 nd TVET-CAMPUS Working committee ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้  โดยได้รับเกียรติจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้  -National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC) -Korea Polytechnics (KOPO) -Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) -Korea University of Technology and Education (KOREATECH) -Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) -Vietnam - Korea Vocation College of Technology (VKTECH) ทั้งนี้ ระหว่างการบรรยายได้มีการแนะนำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในการประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ รูปภาพเพิ่มเติม :    FACEBOOK ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT             
2019-01-14
|
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
แสดงความยินดี นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
        นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น โดยมี รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การควบคุมแขนกลต้นแบบชนิด 2 องศาอิสระ ด้วยการควบคุมแบบป้อนกลับ (A Prototyping of 2-DOF Robot Arm Using Feedback Control System)" ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5  The 2019 5th International Conference on Control, Automation, and Robotics (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2562
2019-06-13
|
ข่าวกิจกรรม
แสดงความยินดี นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานของชุดลิเนียร์แบริ่งในกระบวนการหยอดกาวและติดหัวอ่านเขียน (ENERGY LOSS ANALYSIS OF LINEAR BEARING FAILURES IN AUTOMATIC SLIDER ATTACHING PROCESS)" ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562
2019-06-11
|
ข่าวกิจกรรม
แสดงความยินดี นายปณิธิ เพ็ชรนอก นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
        นายปณิธิ เพ็ชรนอก  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง การสร้างระบบควบคุมพวงมาลัยรถกอล์ฟไฟฟ้า (Implementation of Steering-by-Wire Control System for Electric Golf Cart) ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5  The 2019 5th International Conference on Control, Automation, and Robotics (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2562
2019-06-11
|
ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม ได้รับโอกาสทำวิจัยระยะที่ SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA
        ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์  ยะชุ่ม รหัสนักศึกษา D5940516 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาเอก ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้รับโอกาสทำวิจัยระยะสั้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่อง CONTROL OF PARALLEL KINEMATIC ROBOTS กับทาง  SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MELBOURNE, AUSTRALIA ระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบคู่ขนาน ขนาด 3 องศาอิสระ  โดยมี DR.MATS ISAKSSON, FACULTY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY เป็นผู้ดูแล      ระยะเวลาในงานทำงานวิจัยระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2562         
2019-06-07
|
ข่าวล่าสุด

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.