บทความและวารสารวิชาการ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

International Conference
National Conference
International Journal
National Journal
1 Patipan Nimthanee, Theeraphat Sri-on, Kontorn Chomniprasart and Jiraphon Srisertpol . (2023). The Electrical Modeling Of Lithium-ion Battery Using Matlab Simscape. in Proceeding of SEATUC 2023 International Symposium, SUT, Thailand, February 23-24, 2023.
2 Thanyaboon Tuntavesesak, Winai Tumthong, Jiraphon Srisertpol and Thanasak Wanglomklang . (2022). Artificial neural network based fault classification of roller bearing using time responses with observer-based speed control. 6th European Conference on Electrical Engineering & Computer Science (ELECS 2022), Bern, Switzerland, December 21-23, 2022.
3 Kampon Nonkeaw, Sorada Khaengkarn, Thanasak Wonglomklang and Jiraphon Srisertpol . (2022). Real-Time location tracking and monitoring system for ice truck using IoT techniques. 6th European Conference on Electrical Engineering & Computer Science (ELECS 2022), Bern, Switzerland, December 21-23, 2022.
4 Phakasinee Singcharoenkit, Phuwanat Phueakthong, Aphilak Lonklang, Jittima Varagul and Kontorn Chamniprasart. (2021). An Implementation of Object Tracking Methods on Panand Tilt Manipulatorfot Teacher Tracking in Hybrid Classroom. Proceedings of WRFER International Conference, Phuket, Thailand, 8 May 2021.
5 Sittinon Julnithi, Aphilak Lonklang, Jittima Varagul and Kontorn Chamniprasart. (2021). Robot Teaching Laboratory Development for Effective Remote Delivery. Proceedings of WRFER International Conference, Phuket, Thailand, 8 May 2021.
6 Peerapong Pimup, Autsadayut Rodpai, Nitisak Numanoy and Jiraphon Srisertpol . (2021). Development of an algorithm to convert time domain vibration to frequency domain on open sources. Proceedings of The Asia Joint Conference on Computing (AJCC2021), 25-26 February 2021.
7 Suphatchakan Nuchkum, Natthapon Donjaroennon, Surachai Wongfookeat and Uthen Leeton. (2021). Suitable Energy Management Strategy for the Large Factory in Thailand (PCS Group). Proceeding of The 7th Annual Conference on Engineering and Information Technology (ACEAIT2020), Osaka, Japan, 24-26 March 2020. pp. 516-528.
8 S. Nuchkum, S. Padungthon, U. Leeton, N. Numanoy and J. Srisertpol . (2021). Control System for Water Purifier using by Reverse Osmosis Technique plus Pretreatment system based on PLC and HMI. Proceeding of SUT International Virtual Conference on Science and Technology (SUT-IVCST 2021), 6 August 2021.
9 Suphatchakan Nuchkum, Suwimon Rattanachan and Uthen Leeton. (2021). Development of electric door control system using MRS developers studio for low-floor bus. Proceeding of International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), Pattaya, Thailand, 10-12 March 2021, pp. 285-288.
10 Suphatchakan Nuchkum, Natthapon Donjaroennon and UthenLeeton. (2021). Mathematical model construction of DC Motor by closed-loop system Identification technique Using Matlab/Simulink. Proceeding of International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), Pattaya, Thailand, pp.289-292.
11 A. Punyathansombat, S. Pawako, K. Chomniprasart and J. Srisertpol. (2021). Visual Inspection of the Hard Disk Drive Components in Fully Automated Assembly Line using by Deep Learning Technique. Proceeding of SUT International Virtual Conference on Science and Technology (SUT-IVCST 2021), 6 August 2021.
12 T. Choenklang, U. Leeton, T. Kulworawanichpong. (2021). Simulation of Speed Control Strategy for Electric Railway to Reduce Energy Consumption. Proceeding of SUT International Virtual Conference on Science and Technology (SUT-IVCST 2021), 6 August 2021, pp. 10-16.
13 N. Donjaroennon, S. Chainarong, U. Leeton. (2021). Strategy of Energy Management System For Industrial Load by Solar Energy Using HOMER Software. Proceeding of SUT International Virtual Conference on Science and Technology (SUT-IVCST 2021), 6 August 2021, pp. 17-23.
14 Siripong Pawako, Anupak Punyathansombat, Kontorn Chomniprasart, Jiraphon Srisertpol. (2021). Visual inspection of the Hard Disk Drive components in fully automated assembly line using by deep learning technique.
15 Thanida Srichaipetch and Kontorn Chamniprasart. (2020). Analysis of Traffic Condition by Using Machine Vision. Proceedings of The 216th International Conference on Computer Science, Machine Learning and Big Data, 6-7 November 2020.
16 Prathan Chommaungpuck, Thanasak Wanglomklang and Jiraphon Srisertpol. (2020). Linear Bearing Fault Detection using an Artificial Neural Network based on a PI Servo System with the Observer for High-Speed Automation Machine.
17 Soontorn Odngam,Woramet Thongtan, Thanasak Wanglomklang and Jiraphon Srisertpol. (2020). The effect of shaft whirling on accuracy of rotating coil magnetic measurement system.
18 Soontaree Saengsri, Natthawut Prasoetkarn, Nitisak Numanoy and Jiraphon Srisertpol. (2020). Identification and control of counter-traction mechanism to finger traps for fracture reduction.
19 Khatha Wathakit, Ekarong Sukjit, Somkiat Maithomklang and Jiraphon Srisertpol. (2020). Fuel properties, performance and emission of alternative fuel from pyrolysis of waste plastics.
20 Panithi Phetnok, Aphilak Lonklang and Suradet Tantrairath. (2019). Implementation of Steering-by-wire Control System for Electric Golf Cart.. 2019 5th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR), 19-22 April 2019, At Park Plaza Beijing Science Park, Chaina, pp.373-376.
21 Nopphawan Nurnuansuwan, Aphilak Lonklang and Kontorn Chamniprasart. (2019). A Prototyping of 2-DOF Robot Arm Using Feedback Control System. Proceedings of The 5th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR), 19-22 April 2019, Beijing, China.
22 Kriangkrai Wanngoen, Nanthawat Saetunand, Watcharapol Saengphet and Suradet Tantrairatn. (2019). Angle of Attack Sensor for Small Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles. Proceedings of Innovation Aviation & Aerospace Industry - International Conference 2020 (IAAI 2020), 13-17 January 2020, Chumphon, Thailand.
23 Prathan Chommaungpuck, Siwanu Lawbootsa and Jiraphon Srisertpol. (2019). Linear Bearing Fault Detection in Operational Condition Using Artificial Neural Network.

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.