กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS62 รอบที่ 3)

กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS62 รอบที่ 3)

 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น(วิศวกรรมเครื่องมือ) 

สอบคัดเลือกโดยคณาจารย์จากทั้ง 2 หลักสูตร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  PICTURE MORE CLICK  


                      

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.