การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2565

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก)

การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2565

เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 65 – 22 ก.พ. 66

ประกาศรับสมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/.../2565/graduate/addMD365.pdf

ป. โท : http://sutgateway.sut.ac.th/adm.../ces/course/M/2564/4_7.pdf

ป. เอก : http://sutgateway.sut.ac.th/adm.../ces/course/D/2564/4_7.pdf

ทาง : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/9498/

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.