ค่ายวิชาการ “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น รุ่นที่ 2”

วันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น รุ่นที่ 2” ที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และแสดงความสามารถในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่น และมีการแข่งขันประลองหุ่นยนต์ เพื่อหาสุดยอดนักประดิษฐ์หุ่นยนต์

ในค่ายน้องๆ ยังได้รับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร รับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.