ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS62 รอบที่ 3)
กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS62 รอบที่ 3)  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น(วิศวกรรมเครื่องมือ)  สอบคัดเลือกโดยคณาจารย์จากทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   PICTURE MORE CLICK                           
2019-05-11
ฺBAYMAX ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานฯ
           นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ชื่อทีมว่า  "BAYMAX"  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 (TPA Robot Contest Thailand Championship 2019) รอบคัดเลือก จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 สมาชิกในทีม BAYMAX ได้แก่ 1. นายพนมพร  เลอลักษณ์ศิลป์ 2. นายธัญสิทธิ์  อัครนราธิวัฒน์ 3. นายนิธิภัทร์   ชาติศร 4. นางสาวพิชญา  นามแดง 5. นายจรัญชัย  ถาวร 6. นายอภิศักดิ์  ทองมี 7. นายณัฐวุฒิ   สุกใส 8. นายอภิวัฒน์   ยุติธรรม 9. นายนรวีร์  ศรีบุญเรือง กำกับดูแลทีมโดย อ.อภิลักษณ์ หล่อนกลาง             การแข่งขันในครั้งนี้มีหัวข้อว่า "ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา รามคำแหง 4.0" โดยผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกทีม BAYMAX ชนะ 2 ภาระกิจ (Mission), แพ้ 1 ภาระกิจ (Mission) เป็นอันดับที่ 2 ของสายการแข่งขัน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  และร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับทีม BAYMAX ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562              
2019-04-29
กิจกรรม RDC2019 การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
            ในวันที่ 1-6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม ROBOT DESIGN CONTEST 2019 (RDC2019) เพื่อให้เกิดศักยภาพในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในระกับอาชีวะศึกษา - อุดมศึกษา ครั้งนี้ได้จัดในหัวข้อ MAKE OWN PLANET GREENER ทำโลกนี้ให้เป็นสีเขียว สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ รักษ์โลก เพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน            ในครั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 1. นายภูธิป ตามเมืองปัก 2. นายโรจน์ศิลป์  ชุ่มเสนา 3. นางสาวสุชาวดี  สวามิ 4. นายธีรภัทร นามทอง โดยทีม  "มังกร Kingdom"  มี นายโรจน์ศิลป์  ชุ่มเสนา เป็นสมชิกทีมได้รับรางวัล   "THE BEST DESIGN  "                         
2019-04-22
สอบคัดเลือก TCAS62 รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ในวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS62 รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก นำโดยคณบดีฯ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์  และคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบคัดเลือก น้อง ๆ ผู้สมัครจากภาคอีสานและภาคตะวันออกมากกว่า 700 คน พร้อมทั้งนิทรรศการการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์                   
2019-04-22
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561
          หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ได้แก่ 1) CPPC Public Co,.Ltd.  2) Ford Motor Company (Thailand) Ltd. 3)  Maxim Integrated Product (Thailand) Co,.Ltd. 4) Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co.,Ltd.           ทางหลักสูตรฯ คณาจารย์ และนักศึกษา ขอขอบพระคุณทุกบริษัทที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป                     
2019-03-13
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน "เรือเก็บขยะอัตโนมัติ" (Smart Trash Collecting Boat) โดย อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอกนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
2019-02-07
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ TVET Hubs Network Meeting 6 สถาบัน
        17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ TVET Hubs Network Meeting 6 สถาบัน ตามโครงการ Enjoy Science ของ บริษัท Chevron ที่บริหารงานโดย สถาบันคีนัน ณ Ravindra Beach Resort and Spa จ.ชลบุรี
2018-12-17
ศึกษาดูงาน ณ Bosch Rexroth, Germany
         หลักสูตรวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Modular Mechatronics system for Industry 4.0 and training lab fo reducation and indutry ณ Bosch Rexroth, Würzburg training cebter เมืองเวิร์ซบวร์ก และ Borch Rexroth, Lohr an Main เมือง Lohr an Main ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561
2018-12-07

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.