ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น  
2022-03-29
ยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 1/2564
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรชา จิจันดา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ออกสหกิจศึกษา​ ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   ได้รับรางวัล "นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 1/2564" ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสาขาวิชาเป็นผู้รับรองรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา cr. https://www.facebook.com/sutcoop/photos/a.196646177018105/5471897806159556  
2022-01-13
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาระดับปวส. ที่กำลังฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำลังฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อรับนักศึกษาใหม่และเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยอาจารย์​จีรวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมทั้งคณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และต้อนรับเป็นอย่างดี จนดำเนินกิจกรรมบรรลุตามจุดประสงค์ในครั้งนี้      
2021-12-22
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "พิชิตการสอบ CEFR"
ประชาสัมพันธ์   ขอเชิญนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น (ป.ตรี-โท-เอก) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "CEFR-A2 Grammar Preparation" และ “CEFR-A2 Listening Preparation”   ผ่านโปรแกรม Zoom ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!   -------------------------------------------------------------   กิจกรรมเรื่อง “CEFR-A2 Grammar Preparation” วิทยากร โดย อาจารย์ ปุณยนุช พัดเย็น   ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างวันที่ 1-24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.   Join Zoom Meeting Meeting ID : 356 694 5513 Passcode: krupook -------------------------------------------------------------   กิจกรรม เรื่อง “CEFR-A2 Listening Preparation” วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์   ทุกวันอังคาร พฤหัส เสาร์ ระหว่างวันที่ 2-25 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.   Join Zoom Meeting Meeting ID : 535 130 5153 Passcode : sut   ------------------------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติม : 0 4422 4772 (พิรดาภร มูลเอก)
2021-12-13
ประชุมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2)
2021-11-29
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
  DOWNLOAD ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
2021-11-26
ประชุมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น
ประกาศ ประชุมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ระดับปริญญาตรี ทุกคน! ทุกชั้นปี! เรื่อง : การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน ZOOM ID : 894 8189 9752 #ขอให้นักศึกษาทุกคน! เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อประโยชน์ของตนเอง -------------------------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติม 0 4422 4576
2021-11-19
ประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษา 2/2564
ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ทุกชั้นปี หลักสูตรวิศวกรรมเมคครทรอนิกส์ ประชุมเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 2/2564 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน ZOOM ID : 857 010 9393 (Passcode : 515) ----------------------------------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ 0 4422 4576
2021-11-25

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.