กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------
⚙️ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
⚙️หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
___________________________________________________________
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.