ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อน!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเลื่อนการจัดสอบคัดเลือก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และจะประกาศกำหนดการให้ทราบอีกครั้งก่อนการสอบคัดเลือกอย่างน้อย 1 เดือน ทาง >>> http://sutgateway.sut.ac.th/
2020-03-20
การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา
การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา >>> http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=2764 **วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ ในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล  
2020-03-20
มาตรการของศูนย์บริการการศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
มาตรการของศูนย์บริการการศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ การให้บริการ Online ต่าง ๆ ของศูนย์บริการการศึกษา -> http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=2764
2020-03-20
การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์ของ นศ. มทส. รับมือ COVID-19 โดยใช้ซิมแบบเติมเงินของ AIS, True
การขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์ของ นศ. มทส. รับมือ COVID-19 โดยใช้ซิมแบบเติมเงินของ AIS, True, dtac ลิ้งก์ขอรับสิทธิ์ >> https://netcovid.sut.ac.th/ เปิดลงทะเบียน รอบที่ 1 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ข้อแนะนำ - browser ควรเป็น Safari, Firefox, Chrome - ไม่ควรลงทะเบียนจากลิ้งก์ที่ส่งมาทาง DM หรือ เมจเสจ (อาจมีปัญหาในการยืนยันสิทธิ์) updated : 19/03/2563 ข้อมูลข่าวสารจาก FB : SUTNews   
2020-03-19
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2020-03-17
ประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตราการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
2020-03-12
ประกาศจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่านสำหรับหลักสูตรนอกเวลา
ประกาศจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสำหรับหลักสูตรนอกเวลา
2020-03-09
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ลูกจ้างโครงการ)
เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    (ลูกจ้างโครงการ)  . คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอพิวเตอร์อาร์ต มัลติมีเดียอาร์ต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ทำงาน graphic and editor ทำสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน วิดิโอการสอน - ดูแลระบบ e-learning - ทำงาน production ของหลักสูตร - full-time ทำงาน จ.-ศ. - เงินเดือน 17,400 บาท/เดือน . Download ใบสมัคร . ส่งเอกสารการสมัคร ""ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563"" ส่งเอกสารการสมัครได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ห้อง ME24 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดต่อโทร. 0-4422-4176 (คุณจิราพร ศิริสุข)
2020-03-03

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.