ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบ 1 : PORTFOLIO สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมการพรีซิชั่น
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมการพรีซิชั่น    TCAS64 รอบ 1 : PORTFOLIO  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  รายละเอียดการรับสมัคร : sutgateway.sut.ac.th กำหนดการ 1 - 21  ต.ค.  2563 : • สมัครผ่าน sutgateway.sut.ac.th                      • Upload เอกสารประกอบการสมัคร                      (โปรดตรวจสอบข้อมูลในถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไขให้ดำเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 23 ต.ค. 2563) 1-22  ต.ค.  2563 : พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัครและชำระค่าสมัครผ่านธนาคารหรือ E-Banking 4  ธ.ค.  2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12  ธ.ค.  2563 : สอบสัมภาษณ์ 18  ธ.ค.  2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 22 - 23  ก.พ.  2563 : ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House                       ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net 27   ก.พ.  2563 : ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net 2   มี.ค.  2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House 2 - 31   มี.ค.  2563 : ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 20,000 บาท ----  ----  ---- : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (จะสามารถตรวจสอบได้ที่ sutgateway.sut.ac.th)   ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-4422-4274 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #dek63 #เด็กวิศวะ #วิศวกรรมศาสตร์ #มทส #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ      
2020-09-22
ลงทะเบียนเข้าอบรม หัวข้อ "Introduction Six Sigma for Automation improvement"
นักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่สนใจเข้าอบรม หัวข้อ "Introduction Six Sigma for Automation improvement" ในวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา หมายเหตุ : • สำหรับนักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่าย • สำหรับบุคคลภายนอกท่านละ 4,000 บาท โอนเข้าหมายเลขบัญชี : 707-2-14444-2 ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - กรอกข้อมูลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/1KYfvwxr-Dtc_wdkrAajDxCKblL8hzIdcklVg7xI-ouM/edit?usp=sharing
2020-09-11
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
          เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ร่วมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีโอกาสแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา           โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จากทุกแผนการเรียน และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี
2020-08-24
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ร่วมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีโอกาสแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา           โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จากทุกแผนการเรียน และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์ โรงเรียนจักรราชวิทยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี
2020-08-24
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
  Download    
2020-07-24
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม)
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563     เงื่อนไขทุน   • มีค่าเทอมให้ • มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน • ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน • เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์    คุณสมบัติ  • กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป • ยังไม่ด้สังกัด/สัญญากับบริษัทใดๆ    เอกสารการสมัคร  • Curriculum Vitae (CV) • Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?” • Transcript . สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 2563 สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA _____________________________________________________________________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274
2020-07-03
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบ 6 : Special
TCAS'63 รอบ 6 : รับตรงอิสระ (Special)  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น กำหนดการ 1-9 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13-14 ก.ค. 63 : ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 20,000 บาท 16 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 ก.ค. 63 : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน | รายละเอียดกำหนดการ_______________________________________________ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-4422-4274 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #dek63 #เด็กวิศวะ #วิศวกรรมศาสตร์ #มทส #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ
2020-07-01
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน
รับสมัคร ป.โท ชิงทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563     เงื่อนไขทุน   • มีค่าเทอมให้ • มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน • ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน • เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์  คุณสมบัติ  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป    เอกสารการสมัคร  • Curriculum Vitae (CV) • Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?” • Transcript . สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิ.ย. 2563 สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA _______________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274
2020-06-23

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.