ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม The 2 nd TVET-CAMPUS Working committee ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์    อาจารย์ ดร. โศรฎา แข็งการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ ดร. จิตติมา วระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และบุคลากรของสำนักวิชาฯ เข้าร่วมการประชุม The 2 nd TVET-CAMPUS Working committee ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้  โดยได้รับเกียรติจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้  -National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC) -Korea Polytechnics (KOPO) -Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) -Korea University of Technology and Education (KOREATECH) -Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) -Vietnam - Korea Vocation College of Technology (VKTECH) ทั้งนี้ ระหว่างการบรรยายได้มีการแนะนำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในการประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ รูปภาพเพิ่มเติม :    FACEBOOK ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT             
2019-01-14
FORD เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (CO-OP) ประจำภาคการศึกษา 1/2562 และ 2/2562
บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (CO-OP) ประจำภาคการศึกษา 1/2562 และ 2/2562 ตั้งแต่วันที่นี้ - 11 มกราคม 2562   สาขาที่เปิดรับ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Download เอกสารประกอบการสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร CLICK   ​​​​​​​
2019-01-10
เชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการสกิจศึกษากับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
        ด้วยบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  มีกำหนดเข้ามาจัดกิจกรรมแนะนำบริษัทตำแหน่งงานสหกิจศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร พร้อมอธิบายขั้นตอนการสมัคร และการคัดเลือก สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ทุกชั้นปี           ทั้งนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ ในการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม (หากสะดวก) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้อง B5207 อาคารเรียนรวม 2  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนรายชื่อสำรองที่นั่งใน google form ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้    link : https://drive.google.com/open?id=1DJQizBqVNmBEX_r5eH7lnEl2JlH4sNLAG0oHIwCTSKU   ​****กรณีไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนสามารถ Walk-in เข้าฟังและลงทะเบียนหน้างานได้ค่ะ
2018-12-17
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 3/2561
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ www.sutgateway.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2562 15 ก.พ. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 22 ก.พ. 2562 : สอบคัดเลือก 13 มี.ค. 2562 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 09-4287-6611 (ติดต่อคุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ)
2018-12-07
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 : PORTFOLIO
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ TCAS รอบที่ 1 : PORTFOLIO                น้อง ๆ ม.6 ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 หรือจบการศึกษาแล้วว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ : click _______________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4433-4576, 09-4287-6611 (คุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ)
2018-11-12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2561
 
2018-10-24
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ www.sutgateway.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2561 19 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 28 ต.ค. 2561 : สอบคัดเลือก 14 พ.ย. 2561 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 09-4287-6611 (ติดต่อคุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ หรือคุณเกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศ)
2018-08-24
ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ Pre-Mathematics วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ Pre-Mathematics ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง B1208, B1209, B1210 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ :https://goo.gl/2KYTgG . ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ___________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611
2018-08-04

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.