ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส. รอบที่ 3 : Admission เหลืออีก 1 วัน เท่านั้น
วิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  มทส. รอบที่ 3 : Admission รับสมัคร ONLINE ทั่วประเทศไทย  —————————————————— สำหรับวุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2566 สมัครที่ได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/11398/ ปวส. รับสมัครที่เกรดเฉลี่ย Gpax 2.00 ขึ้นไป รับทุกแผนการเรียน ประกาศ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admission.../pr/2566/R3/eng2.pdf ————————————————————— Website : http://mecha.sut.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมทาง : inbox FB หรือ โทร : 044-224553 (วันและเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.)  
2023-05-16
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น ------------------------------------------------ หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัยและความเหมาะสม ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้งในภายหลัง
2023-04-21
การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทส. ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เปิดรับสมัครวันนี้ - 12 มิถุนายน 2566 การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2566 ประกาศรับสมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/.../2566/graduate/addMD166.pdf รายละเอียดการสมัคร : ป. โท : http://sutgateway.sut.ac.th/adm.../ces/course/M/2564/4_7.pdf ป. เอก : http://sutgateway.sut.ac.th/adm.../ces/course/D/2564/4_7.pdf สามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/10825/
2023-04-21
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รอบ 2 โควตา มทส. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 11 เม.ย. 2566
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มทส. รอบ 2 โควตา มทส. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 11 เม.ย. 2566 ติดตามรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/รอบที่-2-quota-2/ เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ม.6 และ ปวช. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2566/R2/eng.pdf เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissi.../pr/2566/R2/eng2_2.pdf ----------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-44224576, 4555 FB : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น-ยานยนต์สมัยใหม่ SUT
2023-03-13
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
 มาแล้ว!!! กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครน้องนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาให้ระดับชั้น ม.6 | ปวช. ปวส.|  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 66 นี้ ติดตามรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/รอบที่-2-quota-2/ เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ม.6 และ ปวช. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2566/R2/eng.pdf เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissi.../pr/2566/R2/eng2_2.pdf ----------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-44224576, 4555 FB : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น-ยานยนต์สมัยใหม่ SUT
2023-03-02
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
มาแล้ว!!! กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : Quota (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครน้องนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาให้ระดับชั้น ม.6 | ปวช. ปวส.|  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 66 นี้ ติดตามรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/รอบที่-2-quota-2/ เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ม.6 และ ปวช. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2566/R2/eng.pdf เกณฑ์การรับสมัครสำหรับ ปวส. : http://sutgateway.sut.ac.th/admissi.../pr/2566/R2/eng2_2.pdf ----------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-44224576, 4555 FB : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น-ยานยนต์สมัยใหม่ SUT
2023-03-02
เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน จำนวน 3 อัตรา
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น 2. สุภาพอ่อนน้อม รู้กาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส 3. เฉลียว ฉลาด มีไหวพริบ 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รายละเอียดการสมัคร - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2566 - ส่งใบสมัครได้ที่อีเมลล์ mechatronics@sut.ac.th - สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ :http://scholarship.sut.ac.th/.../stdStaffForm-new62.pdf -------------------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mechatronics MeX-SUT โทร.0 4422 4576,4555
2023-02-27
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้เข้าติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) นักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล ( ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) ได้เข้าติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) นักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงร่างโครงงาน ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาและหารือกับผู้บริหารของสถานประกอบการ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด จังหวัดระยอง  
2023-02-27

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.