ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 : PORTFOLIO
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ TCAS รอบที่ 1 : PORTFOLIO                น้อง ๆ ม.6 ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 หรือจบการศึกษาแล้วว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ : click _______________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4433-4576, 09-4287-6611 (คุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ)
2018-11-12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2561
 
2018-10-24
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ www.sutgateway.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2561 19 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 28 ต.ค. 2561 : สอบคัดเลือก 14 พ.ย. 2561 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 09-4287-6611 (ติดต่อคุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ หรือคุณเกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศ)
2018-08-24
ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ Pre-Mathematics วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ Pre-Mathematics ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง B1208, B1209, B1210 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ :https://goo.gl/2KYTgG . ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ___________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611
2018-08-04
ประชุมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี วันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 16.00 น. ห้อง B5101 เรียนรวม 2
ประกาศประชุมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง B5101 (ห้อง600) อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ___________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611  
2018-08-03
แจ้งเพิ่มเติม กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะต้องนำ คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ Smart Phone หรือ Computer Labtop เพื่อชี้แจ้งวิธีการลงทะเบียนเรียน
  แจ้งเพิ่มเติม กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 2561 #ช่วงบ่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะต้องนำ "คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561" และ Smart Phone หรือ Computer Labtop เพื่อชี้แจ้งวิธีการลงทะเบียนเรียน ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ___________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611  
2018-08-03
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ------------------------------------------------------- ⚙️ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ⚙️หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ___________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611
2018-08-03
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และห้อง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 - 16.00 น.
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และห้อง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 - 16.00 น. อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตรวจสอบรายชื่อและห้องได้ที่ : https://goo.gl/tPqAoi ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ___________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611  
2018-08-03

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.