ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
  Download    
2020-07-24
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม)
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษาร่วมกับอุตสาหกรรม จำนวน 6 ทุน (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563     เงื่อนไขทุน   • มีค่าเทอมให้ • มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน • ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน • เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์    คุณสมบัติ  • กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป • ยังไม่ด้สังกัด/สัญญากับบริษัทใดๆ    เอกสารการสมัคร  • Curriculum Vitae (CV) • Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?” • Transcript . สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 2563 สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA _____________________________________________________________________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274
2020-07-03
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบ 6 : Special
TCAS'63 รอบ 6 : รับตรงอิสระ (Special)  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น กำหนดการ 1-9 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13-14 ก.ค. 63 : ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 20,000 บาท 16 ก.ค. 63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 ก.ค. 63 : รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน | รายละเอียดกำหนดการ_______________________________________________ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-4422-4274 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #dek63 #เด็กวิศวะ #วิศวกรรมศาสตร์ #มทส #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ
2020-07-01
รับสมัคร ป.โท มอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน
รับสมัคร ป.โท ชิงทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563     เงื่อนไขทุน   • มีค่าเทอมให้ • มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน • ต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ให้ทุน • เรียนออนไลน์ เฉพาะวันอาทิตย์  คุณสมบัติ  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป    เอกสารการสมัคร  • Curriculum Vitae (CV) • Personal Statement “ท่านเหมาะสมกับทุนการศึกษานี้อย่างไร?” • Transcript . สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิ.ย. 2563 สมัครได้ที่ : http://forms.gle/w8wf6Vk2D7XpMhrZA _______________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4274
2020-06-23
[ขยายเวลา] การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ภาคการศึกษา 1/2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ภาคการศึกษา 1/2563 เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์  แบบ ONLINE ⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2563 สมัครออนไลน์ที่ : sutgateway.sut.ac.th
2020-06-15
[ขยายเวลา] การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ภาคการศึกษา 1/2563 เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์  แบบ ONLINE ⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2563 สมัครออนไลน์ที่ : sutgateway.sut.ac.th
2020-06-15
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. โศรฎา แข็งการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562  
2020-06-10
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบ 5 : รับตรงอิสระ
TCAS63 รอบ 5 : รับตรงอิสระ  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 15 มิถุนายน 2563 เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณสมบัติ • รับ ม. 6 ทุกแผนการเรียน • รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • รับ ปวส. สาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีผลการเรียน GPAX    - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ปวช. ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป    - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป   สมัครได้ที่   http://sutgate.sut.ac.th   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutgateway.sut.ac.th/admissions โทร 0-4422-4576, 0-4422-4274 หรือ Facebook page : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT #เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ  
2020-06-08

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.