ประชุมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี วันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 16.00 น. ห้อง B5101 เรียนรวม 2

ประกาศประชุมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง B5101 (ห้อง600) อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
.
ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
___________________________________________________________
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.