บัณฑิตศึกษา เรียนผ่านระบบ Video Conference

บัณฑิตศึกษา เรียนผ่านระบบ Video Conference


        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก)  ได้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference ให้กับบัณฑิตศึกษาที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาศึกษาตามเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)  ✨[ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ]
 ⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์
.
ตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2561
สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ 
http://sutgateway.sut.ac.th
และชำระค่าสมัคร 350 บาท 
ผ่านธนาคาร ไทยพานิชย์
บัญชี ออมทรัพย์ สาขา มทส.
ชื่อบัญชี : รับสมัครหลักสูตรนอกเวลา
เลขบัญชี : 707-2-27745-7
.
พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินที่ e-mail : mechatronics@sut.ac.th หรือ โทรสาร. 0-4422-4555
ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2561
.
19 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
28 ต.ค. 2561 : สอบคัดเลือก
14 พ.ย. 2561 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
___________________________________________________________
ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 09-4287-6611 (ติดต่อคุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ หรือคุณเกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศ)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.