แสดงความยินดี นายปณิธิ เพ็ชรนอก นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

        นายปณิธิ เพ็ชรนอก  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

        ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง การสร้างระบบควบคุมพวงมาลัยรถกอล์ฟไฟฟ้า (Implementation of Steering-by-Wire Control System for Electric Golf Cart) ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5  The 2019 5th International Conference on Control, Automation, and Robotics (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2562


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.