เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2562 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

enlightened สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

enlightened สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

 

 

  5 สิงหาคม - 6 ตุลาคม 2562   : เปิดรับสมัคร online ที่ www.sutgateway.sut.ac.th (ชำระเงินการสมัครภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562)

11 ต.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

20 ต.ค. 2562 : สอบคัดเลือก

31 ต.ค 2562 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

11 พ.ย. 2562 : ขึ้นทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 09-4287-6611 (ติดต่อคุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ)


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.