แสดงความยินดีกับทีม MER-Cy CAB ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน TPA Borot Contest Thailand 2020 รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับทีม  MER-Cy CAB  นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกอบด้วย
• นายอภิศักดิ์ ทองมี B6023508
• นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ B6028220
• นางสาวพิชญา นามแดง B6022518


กิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  facebook
Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.